Интервју

    Интервју

    Актуелно

    Системот се состои од длабоки пластични садови поставени на хоризонтална ветерница, поврзани за мотор од расипан печатач. Енергијата се генерира секогаш кога ќе дувне...