Мој бизнис

Мој бизнис

Актуелно

Потпишан Меморандум за разбирање меѓу Центарот за стручно образование и обука и Програмата за зголемување на пазарната работливост Директорката на центарот за стручно образование и...