Интервју

    Интервју

    Актуелно

    Единаесеттото издание на овој годишен извештај на British Consulting Group за состојбата на иновацијата во светот покажува дека со помош на технологијата се добива...