Интервју

    Интервју

    Актуелно

    Intel соработува со компанијата 3D Systems со цел решавање на проблемите на лицата кои живеат со неефикасни и неудобни протетички помагала Со 3Д печатење направиле...