Мој бизнис

Мој бизнис

Актуелно

„LUNA RING“ и се состои од изградба на прстен околу Месечината, односно еден вид соларна фарма за генерирање електрицитет на Земјата Додека луѓето на целата...